Resultater

Rapportør:Rogne skule
Område:Rogne (Øystre Slidre, Oppland)
Dato:22.06.2004
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2004


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst02.04.2004


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2004


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst17.04.2004


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring23.05.2004


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring31.03.2004


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.2004


Art:Oreslekta (Alnus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)13.05.2004


Art:Osp (Populus tremula) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.05.2004


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)13.05.2004


Art:Seilerfamilien (Apodidae) 
Fenofase:Ankomst28.05.2004


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst19.03.2004


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst23.03.2004


Art:Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) 
Fenofase:Blomstring27.03.2004