Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Trollheimen (Rennebu, Sør-Trøndelag)
Dato:04.06.2004
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dobbeltbekkasin (Gallinago media) 
Fenofase:Ankomst04.06.2004


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst29.05.2004