Resultater

Rapportør:Lister videregående skole/Avd Kvinesdal
Område:Faret-Gullestad (Kvinesdal, Agder)
Dato:28.05.2004
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)15.05.2004


Art:Forglemmegei (Myosotis sp.) 
Fenofase:Blomstring20.05.2004


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2004


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring18.05.2004


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring20.05.2004


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring20.05.2004


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring20.05.2004


Art:Villeple (Malus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring19.05.2004