Resultater

Rapportør:Stig Fasting
Område:Moldtustranda (Herøy, Møre og Romsdal)
Dato:27.05.2004
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.03.2004


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring01.04.2004


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring05.03.2004


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet31.03.2004


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring01.04.2004


Art:Kusymre (Primula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring18.04.2004


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst20.04.2004


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring12.03.2004


Art:Osp (Populus tremula) 
Fenofase:Blomstring01.04.2004


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring01.04.2004


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring23.03.2004


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst03.04.2004


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2004


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst12.03.2004