Resultater

Rapportør:Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Område:Landås (Bergen, Vestland)
Dato:10.04.2002
Registrert:13.01.2004
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Blomstring13.02.2002


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring19.03.2002


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet28.03.2002


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring03.04.2002


Art:Høyerstående fluer (Cyclorrhapha) 
Fenofase:Voksenstadiet09.02.2002


Art:Kusymre (Primula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring24.03.2002


Art:Lungeurtslekta (Pulmonaria) 
Fenofase:Blomstring19.03.2002


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring09.04.2002


Art:Maur (Formicidae) 
Fenofase:Voksenstadiet27.03.2002


Art:Oreslekta (Alnus) 
Fenofase:Blomstring19.03.2002


Art:Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus) 
Fenofase:Blomstring03.04.2002


Art:Rhododendronslekta (Rhododendron) 
Fenofase:Blomstring21.03.2002


Art:Tysbast (Daphne mezereum) 
Fenofase:Blomstring15.02.2002


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring30.03.2002