Resultater

Rapportør:Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Område:Grenland (Skien, Vestfold og Telemark)
Dato:22.06.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2003


Art:Honningbie (Apis mellifera) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2003


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.04.2003


Art:Marihøner (Coccinellidae) 
Fenofase:Voksenstadiet31.03.2003


Art:Stikkeveps (Vespidae) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2003