Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
Dato:25.05.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst15.05.2003


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst25.05.2003


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2003


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst25.05.2003


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Fenofase:Ankomst25.05.2003


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst25.05.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.05.2003


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2003


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2003