Resultater

Rapportør:Orstad skule
Område:lokalmiljø (Klepp, Rogaland)
Dato:15.05.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring23.04.2003


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)03.04.2003


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring03.05.2003


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst01.01.2003


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2003


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.03.2003


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.04.2003


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring23.03.2003


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring17.04.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.04.2003


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring25.03.2003


Art:Oreslekta (Alnus) 
Fenofase:Blomstring23.04.2003


Art:Oreslekta (Alnus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2003


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.04.2003


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst23.03.2003


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring01.03.2003


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)22.04.2003


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2003


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst25.04.2003


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.01.2003


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst04.03.2003


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst23.02.2003