Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Høyjord skole
Område:skolegården (Sandefjord, Vestfold)
Dato:28.04.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Blomstring24.04.2003


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)24.04.2003


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)22.04.2003


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring31.03.2003


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst23.03.2003


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring02.04.2003


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring04.04.2003


Art:Maigullslekta (Chrysosplenium) 
Fenofase:Blomstring15.04.2003


Art:Maur (Formicidae) 
Fenofase:Voksenstadiet20.03.2003


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst26.03.2003


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst25.03.2003


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst26.03.2003


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring24.04.2003