Resultater

Rapportør:Torjulvågen skole
Område:Skogholt (Tingvoll, Møre og Romsdal)
Dato:24.04.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.04.2003


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst12.04.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst12.04.2003