Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Grindal (Rennebu, Trøndelag)
Dato:20.04.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.04.2003


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst29.03.2003


Art:Fuglekonge (Regulus regulus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst19.04.2003


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst17.04.2003