Resultater

Rapportør:Nyborg skole
Område:Kyvatnet (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Dato:19.04.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst19.04.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst19.04.2003


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst19.04.2003


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2003


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2003