Resultater

Rapportør:Vadheim skule
Område:Vadheim (Høyanger, Vestland)
Dato:19.04.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.04.2003


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring14.03.2003


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring17.04.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst18.04.2003


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring16.04.2003


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst18.03.2003


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst19.03.2003


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst08.03.2003


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2003