Resultater

Rapportør:Jordet skole
Område:Jordet skole (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:09.03.2003
Registrert:09.04.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring30.03.2003


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst18.03.2003


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring24.03.2003


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet27.03.2003


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring02.04.2003


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2003


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst20.03.2003


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.03.2003


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst09.03.2003


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring08.04.2003