Resultater

Rapportør:Bokn skule
Område:Boknabergsvatnet (Bokn, Rogaland)
Dato:27.03.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Blomstring20.03.2003


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring25.03.2003


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring20.03.2003


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2003


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2003