Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag)
Dato:20.04.2002
Registrert:19.03.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002


Art:Fuglekonge (Regulus regulus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2002


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst21.04.2002


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst20.04.2002


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2002


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst10.04.2002


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst22.04.2002


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst23.03.2002


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst05.05.2002


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002