Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag)
Dato:27.04.2001
Registrert:19.03.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst29.04.2001


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst03.04.2001


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst25.04.2001


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst27.04.2001


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2001


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst20.04.2001


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2001


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.04.2001


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst05.05.2001


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst27.03.2001


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2001