Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag)
Dato:01.04.1999
Registrert:19.03.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst18.04.1999


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst01.04.1999


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst21.04.1999


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst07.05.1999


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst09.04.1999


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst19.04.1999


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst17.03.1999


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst07.05.1999