Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag)
Dato:26.04.1998
Registrert:19.03.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst06.05.1998


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst06.04.1998


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst23.04.1998


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst26.04.1998


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst27.05.1998


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst06.05.1998


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst24.04.1998


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst23.04.1998


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst30.03.1998


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst10.04.1998