Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Grindal (Rennebu, Trøndelag)
Dato:21.04.1996
Registrert:19.03.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst21.04.1996


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst09.04.1996


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst19.04.1996


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst21.04.1996


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst21.04.1996


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst02.05.1996


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst24.04.1996


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst03.04.1996


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst07.04.1996