Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Grindal (Rennebu, Trøndelag)
Dato:23.05.1995
Registrert:19.03.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst16.04.1995


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst16.04.1995


Art:Fuglekonge (Regulus regulus) 
Fenofase:Ankomst23.04.1995


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst23.05.1995


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst24.04.1995


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.1995


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst12.05.1995


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst17.05.1995


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst04.05.1995


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst02.05.1995


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst05.05.1995


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst03.04.1995


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst18.05.1995


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst20.04.1995


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst24.04.1995