Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Grindal (Rennebu, Trøndelag)
Dato:20.05.1994
Registrert:19.03.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst08.05.1994


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst29.03.1994


Art:Fuglekonge (Regulus regulus) 
Fenofase:Ankomst15.04.1994


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst20.05.1994


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst21.04.1994


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst26.04.1994


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst08.05.1994


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst07.05.1994


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst01.05.1994


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst15.04.1994


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst21.04.1994


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst24.03.1994


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst06.05.1994


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.04.1994


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst24.03.1994