Resultater

Rapportør:Linesøy skole
Område:Lines (Åfjord, Sør-Trøndelag)
Dato:18.03.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring18.03.2003


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring17.02.2003


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring05.02.2003


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst09.03.2003


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst27.02.2003


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst15.03.2003