Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Rogne skule
Område:Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
Dato:30.05.2002
Registrert:08.03.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring14.05.2002


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring27.05.2002


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)11.05.2002


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst05.04.2002


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst09.05.2002


Art:Dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus) 
Fenofase:Blomstring27.05.2002


Art:Forglemmegei (Myosotis sp.) 
Fenofase:Blomstring27.05.2002


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2002


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst19.04.2002


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst21.04.2002


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring19.05.2002


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2002


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.04.2002


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst18.04.2002


Art:Kattefot (Antennaria dioica) 
Fenofase:Blomstring14.05.2002


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst15.04.2002


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst15.04.2002


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst10.05.2002


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2002


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring24.05.2002


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst18.04.2002


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet03.04.2002


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2002


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst05.04.2002


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2002


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst27.03.2002


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst30.03.2002


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring24.05.2002


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst21.04.2002


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2002


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring07.04.2002