Resultater

Rapportør:Førland skule
Område:Førland (Tysvær, Rogaland)
Dato:14.06.2002
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst02.04.2002


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2002


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst15.04.2002


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.04.2002


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring20.03.2002


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst01.04.2002


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst12.03.2002


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst12.04.2002


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst03.03.2002


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst25.03.2002


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst23.03.2002