Resultater

Rapportør:Fevang skole
Område:Fevang skole (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:08.08.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.2001


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring10.04.2001


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst20.03.2001


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst06.04.2001


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.04.2001


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring21.04.2001


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst29.03.2001


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst27.03.2001


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst03.04.2001


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst18.03.2001