Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Rogne skule
Område:Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
Dato:24.06.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring13.05.2001


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring13.05.2001


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2001


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst11.04.2001


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst11.04.2001


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst22.05.2001


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst22.05.2001


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst05.05.2001


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst05.05.2001


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring03.06.2001


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring03.06.2001


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2001


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2001


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring18.04.2001


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring18.04.2001


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst10.04.2001


Art:Osp (Populus tremula) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)03.06.2001


Art:Osp (Populus tremula) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)03.06.2001


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2001


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2001


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring09.05.2001


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring09.05.2001


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst05.05.2001


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst05.05.2001


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2001


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2001


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring05.05.2001


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring05.05.2001