Resultater

Rapportør:Jordet skole
Område:Sandbekklia (Trysil, Innlandet)
Dato:28.05.2001
Registrert:01.05.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring21.05.2001


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2001


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring25.05.2001


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.05.2001


Art:Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) 
Fenofase:Blomstring10.05.2001