Resultater

Rapportør:Eikeland skole
Område:Eikeland (Vennesla, Vest-Agder)
Dato:14.05.2001
Registrert:22.04.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring06.05.2001


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst01.04.2001


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2001


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.2001


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring15.04.2001


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring25.04.2001


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring10.05.2001


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)12.05.2001


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring01.05.2001


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)12.05.2001


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst15.04.2001


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst23.04.2001


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.04.2001


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2001


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2001