Resultater

Rapportør:Hedrum barneskole
Område:Hundremeterskogen (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:02.05.2001
Registrert:24.04.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring27.04.2001


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst28.04.2001