Resultater

Rapportør:Austrheim vidaregåande skule
Område:Marås (Alver, Vestland)
Dato:02.05.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)28.04.2001


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst24.04.2001