Resultater

Rapportør:Veierland skole
Område:Veierland (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:18.04.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst05.04.2001