Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Marit Hansen
Observatører:Marit Hansen
Område:Lines (Åfjord, Trøndelag)
Dato:31.03.2024
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst31.03.2024


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst22.03.2024


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring02.03.2024


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst26.03.2024


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst15.03.2024


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst19.03.2024