Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Område:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:31.03.2024
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst31.03.2024


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Sang for første gang31.03.2024


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2024


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2024


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst31.03.2024


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Sang for første gang31.03.2024


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst29.03.2024


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Sang for første gang29.03.2024


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring25.03.2024


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst31.03.2024


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Sang for første gang31.03.2024


Art:Skogsmaur (Formica) 
Fenofase:Voksenstadiet26.03.2024


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring26.02.2024


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst30.03.2024


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2024


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst04.02.2024


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang05.02.2024


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst02.03.2024


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang02.03.2024