Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Fuglenes Hammerfest (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
Dato:14.06.2023
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Merknad:Minst tre uker senere enn normalt 
Fenofase:Ankomst14.06.2023


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Merknad:Minst tre uker senere enn normalt 
Fenofase:Ankomst14.06.2023