Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Område:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:28.05.2023
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)10.05.2023


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst16.05.2023


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang16.05.2023


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst11.04.2023


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Merknad:Lauvøya i Nærøysund 
Fenofase:Ankomst16.04.2023


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Sang for første gang16.04.2023


Art:Grønnstjertvinge (Callophrys rubi) 
Merknad:Gravvik i Nærøysund 
Fenofase:Voksenstadiet13.05.2023


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Merknad:Lauvøya i Nærøysund 
Fenofase:Ankomst08.05.2023


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Sang for første gang08.05.2023


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring02.04.2023


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet02.05.2023


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring17.05.2023


Art:Kirsebær (Prunus cerasus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)10.05.2023


Art:Kirsebær (Prunus cerasus) 
Fenofase:Blomstring14.05.2023


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst22.04.2023


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang22.04.2023


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Merknad:Lauvøya i Nærøysund 
Fenofase:Ankomst09.05.2023


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang09.05.2023


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.05.2023


Art:Skogsmaur (Formica) 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2023


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Merknad:Lå lenge under snøen før den kom frem igjen ca 06.04.2023 
Fenofase:Blomstring28.02.2023


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst25.03.2023


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2023


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Reirbygging25.03.2023


Art:Svartskogsnegl (Arion ater) 
Fenofase:Første observasjon13.05.2023


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst12.03.2023


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:På fjæra i Sørvikvågen på Lauvøya 
Fenofase:Sang for første gang12.03.2023


Art:Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) 
Fenofase:Ankomst09.04.2023


Art:Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) 
Fenofase:Sang for første gang09.04.2023


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:2 stk på fjæra i Sørvikvågen på Lauvøya 
Fenofase:Ankomst08.04.2023


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang08.04.2023


Art:Vårkrokus (Crocus vernus) 
Fenofase:Blomstring06.04.2023