Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:23.04.2023
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring23.04.2023


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring19.04.2023


Art:Rødhyll (Sambucus racemosa) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2023


Art:Svarthyll (Sambucus nigra) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2023