Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:20.04.2023
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Europalerk (Larix decidua) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.04.2023


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2023


Art:Liten kålsommerfugl (Pieris rapae) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2023


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger12.04.2023


Art:Stålorm (Anguis fragilis) 
Fenofase:Første observasjon20.04.2023