Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:18.04.2023
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.04.2023


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring18.04.2023


Art:Gullstjerne (Gagea lutea) 
Merknad:Innplanta på dyrka mark. Forlengst i blomstring. 
Fenofase:Blomstring18.04.2023


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring18.04.2023


Art:Liten kålsommerfugl (Pieris rapae) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2023


Art:Skogfiol (Viola riviniana) 
Fenofase:Blomstring18.04.2023


Art:Vannløpere (Gerridae) 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2023