Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:04.09.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tunbendel (Spergularia rubra) 
Fenofase:Blomstring01.09.2022