Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:09.08.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåknapp (Succisa pratensis) 
Fenofase:Blomstring08.08.2022