Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:23.07.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Knoppurtslekta (Centaurea) 
Fenofase:Blomstring23.07.2022


Art:Åkervindel (Convolvulus arvensis) 
Fenofase:Blomstring22.07.2022