Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:21.07.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring21.07.2022