Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:20.07.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Balderbrå (Matricaria inodora) 
Fenofase:Blomstring18.07.2022


Art:Gullris (Solidago virgaurea) 
Fenofase:Blomstring18.07.2022


Art:Åkersvinerot (Stachys palustris) 
Fenofase:Blomstring17.07.2022