Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:21.06.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata) 
Fenofase:Blomstring20.06.2022