Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:21.06.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Legevintergrønn (Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia) 
Fenofase:Blomstring20.06.2022


Art:Potet (Solanum tuberosum) 
Fenofase:Blomstring19.06.2022


Art:Sanikel (Sanicula europaea) 
Fenofase:Blomstring19.06.2022


Art:Vivendel (Lonicera periclymenum) 
Fenofase:Blomstring20.06.2022