Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:19.06.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kratthumleblom (Geum urbanum) 
Fenofase:Blomstring18.06.2022


Art:Kystbergknapp (Sedum anglicum) 
Fenofase:Blomstring18.06.2022


Art:Trollhegg (Frangula alnus) 
Fenofase:Blomstring18.06.2022