Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
Dato:12.06.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst21.04.2022


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Merknad:3+, hørt og sett 
Fenofase:Ankomst17.05.2022