Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Ine Aasheim Torud
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:23.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring22.05.2022