Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Ane Semmingsen Horten
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:23.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hanekam (Lychnis flos-cuculi) 
Fenofase:Blomstring19.05.2022